Vi utför arbeten inom VVS- och fastighetsteknik.

Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad
Går ni i tankarna om att renovera ert badrum, kök, bygga ut eller att ändra befintlig konstruktion i er bostad?

- Vi är ett välkoordinerat nätverk av samtliga yrkesgrupper som tar sig an helheten inom Bygg och VVS.

Vattenskador
Vi har lång erfarenhet gällande åtgärder av vattenskador och kan även vara behjälplig vid kontakten med försäkringsbolag gällande skadan.

Värmeinstallationer
Fjärrvärme, service och byte av fjärrvärmecentraler, Värmepumpar, Pannor, Konvertering och omdragningar av rör och teknisk armatur, Service och översyn av ert värmesystem.

Sanitet
Stambyten, Relining, Enskilt avlopp, Mini reningsverk, Avloppspumpar, Avloppsrensning, Service och översyn av ert avloppssystem, Rörinspektion och filmning.

Tappvatten
Vattenfilter och vattenprov, Enskilt vatten, Brunnsborrning, Byte tappvatten Servis, Vattenmätarkoppel, Vattenmätare och undervattens-mätning med plombering, Installation och service av vattenfelsbrytare, Omdragning av rör och teknisk armatur, Service och översyn av ert tappvattensystem.

Fastighetsskötsel
Vi har lång erfarenhet och bred kunskap inom området. Vi erbjuder inre och yttre fastighetsskötsel och arbetar aktivt med ett förebyggande underhåll och utförande av åtgärder av allt som rör era privata eller industriella fastigheter.
Vi har 20-årig erfarenhet inom ovanstående arbeten och följer branschens regler. Vi erbjuder hög service, tillgänglighet och kvalité. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetsmetoder för rationellt montage och strävar efter att använda miljövänligt material i vårt arbete.

Våra installationer och service uppdrag är ROT-avdrags berättigade, vi hjälper er med ansökan i samband med våra tjänster.

Kontakta Johan Söderlund på:

072-7278200 eller johan@remil.se

Postadress:

Besöksadress:

REMIL ABREMIL AB
Box 3050Sandvägen 2
350 33 Växjö352 45 Växjö